Privacybeleid

 1. Algemene principes
 2. Wat is de definitie van termen met een hoofdletter?
 3. Een charter waarvoor?
 4. Voor welke juridische redenen worden uw gegevens verzameld en gebruikt door AD Tyres?
 5. Welke gegevens worden verzameld?
 6. Hoe worden uw gegevens gebruikt?
 7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 8. Met wie deelt u uw gegevens?
 9. Worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?
 10. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 11. Wat zijn uw rechten?
 12. Hoe verzamelt AD Tyres gegevens voor minderjarigen?
 13. Hoe zit het met cookies en vergelijkbare volgtechnologieën?
 14. Enkele aanvullende elementen op sociale netwerken
 15. Nog meer elementen over geolocatie
 16. Wat zijn de gevolgen van het activeren van een externe link
 17. Hoe wordt u op de hoogte gesteld van wijzigingen in het Charter?
 18. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. Algemene principes

Het bedrijf AD Tyres International SLU, vennootschap naar Andorrees recht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Andorra onder nummer 16339, met maatschappelijke zetel te Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: cm(a)adtyre.com, telefoon: +376 810 888, (hierna 'AD Tyres' genoemd) oefent een e-commerce-activiteit uit en biedt de verkoop van banden en aanverwante producten aan via de website https://www.maxityre.be (hierna de 'Website' genoemd).

In het kader van deze activiteit kan AD Tyres online of telefonisch gegevens verzamelen waarmee direct of indirect klanten, gebruikers van de Site of derden (hierna ondubbelzinnig 'Betrokkenen' of 'U' genoemd) kunnen worden geïdentificeerd en deze gegevens verwerken.

Deze gegevens worden verwerkt door het in Malta gevestigde filiaal van AD Tyres, namelijk AD TYRES INTERNATIONAL EU, geregistreerd onder nummer OC 1277, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Deze gegevensverwerkingen worden derhalve geacht te worden uitgevoerd op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig overweging 22 en artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ('GDPR') en zijn onderworpen aan die wetgeving.

Daarnaast is de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) ook van toepassing op de Verwerking van Gegevens op grond van artikel 4, lid 2, onder a), van die wet.

AD Tyres hecht er het grootste belang aan dat de Verwerking van dergelijke Gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna 'GDPR').

U wordt verzocht dit Privacybeleid (hierna het 'Beleid') zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

2. Wat is de definitie van termen met een hoofdletter?

Woorden of zinnen die beginnen met een hoofdletter hebben de onderstaande definitie.

AD Tyres
betekent het bedrijf dat is geïdentificeerd in de eerste alinea van Artikel 1 .
Charter
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 1 .
Klantaccount
is het account dat elke klant vanaf de pagina kan maken https://www.maxityre.be/nl/create-account.
Algemene verkoopvoorwaarden
betekent de algemene verkoopvoorwaarden van AD Tyres die op het adres toegankelijk zijn https://www.maxityre.be/nl/general-terms.
Gegevens
betekent alle persoonlijke gegevens, dat wil zeggen alle informatie rapporterend aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat de persoon dat is identificeerbaar, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier, of op één of verscheidene specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, cultureel of sociaal.
Bankgegevens
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 5 .
Bestelgegevens
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 5 .
Geolocatiegegevens
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 5 .
Navigatiegegevens
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 5 .
Gegevens van derden
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 5 .
Service-editorgegevens
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 5 .
Gegevens van derden
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 5 .
Betrokken persoon (en)
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 1 .
Product (en)
betekent de pneumatische of bijbehorende producten (velgen, kettingen, enz ...) voorgesteld aan de verkoop door AD Tyres op de site.
RGDP
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 1 .
Site
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 1 .
Behandeling (en)
verwijst naar elke bewerking of set van bewerkingen die is uitgevoerd of niet wordt gebruikt geautomatiseerde processen en toegepast op de gegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structureren, conserveren, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van voorziening verzoening of interconnectie, beperking, wissen of vernietiging.
U
heeft de definitie waarnaar wordt verwezen in artikel 1 .

3. Een charter voor wat te doen?

Dit charter staat tot uw beschikking tijdens het verzamelen van uw gegevens om een ​​volledig overzicht te garanderen Transparantie van uw gegevensverwerking door AD Tyres door het aanbieden van een informatie beknopt, gemakkelijk toegankelijk, gemakkelijk te begrijpen en geformuleerd in duidelijke en eenvoudige bewoordingen.

In het geval dat enige informatie niet voldoende duidelijk is, nodigen wij u uit om neem op uw gemak contact op door een e-mail te sturen naar het adres cm (a) adtyre.com of via de toegankelijk contactformulier hier .

Het charter is van toepassing op uw gegevens verzameld en verwerkt door AD Tyres bij de volgende activiteiten en waarvoor AD Tyres Processing Manager is:

 • Uw gebruik van de site, inclusief de eenvoudige navigatie erop;
 • het aanmaken en gebruiken van uw klantaccount via de site;
 • de aankoop van producten aangeboden door AD Tyres via de site; of
 • elk contact met de klantenservice.

Dit charter is niet van toepassing op andere gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in een andere context dan dat hierboven beschreven.

Het charter is niet van toepassing op andere gegevensverwerking waarvoor AD Tyres niet de verantwoordelijke is van de Behandeling.

4. Voor welke wettelijke reden worden uw gegevens verzameld en gebruikt door AD Tyres?

AD Tyres maakt het een erezaak om uw gegevens alleen te verzamelen en te verwerken op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Uw toestemming : dit is een duidelijke positieve handeling van u waarmee u zich manifesteert van gratis, specifieke, verlichte en ondubbelzinnige manier Uw akkoord met de verwerking van uw gegevens;
 • Uitvoering van een contract : dit is het verzamelen en verwerken van uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het verkoopcontract tussen u en AD Tyres of precontractuele maatregelen die aan u zijn verstrekt verzoek (elk verzoek van u voorafgaand aan de bestelling en gedaan voor de laatste);
 • Een legitiem belang : dit is het verzamelen en verwerken van uw gegevens ten behoeve van belangen legitieme rechten nagestreefd door AD Tyres of een derde partij (bijv. prospectie, fraudepreventie, enz.), minder uw belangen of fundamentele vrijheden en rechten die bescherming van U zouden vereisen Gegevens (bijvoorbeeld privacy of ondernemersvrijheid);
 • Een wettelijke verplichting : dit is het verzamelen en verwerken van uw gegevens opgelegd aan AD Tyres door enige wettelijke of regelgevende bepaling of gerechtelijke of administratieve entiteit (bijv verplichtingen opgelegd door het land waarin u wenst te bezoeken).

5. Welke gegevens worden verzameld?

Gegevens verzameld op uitdrukkelijk verzoek van AD Tyres

AD Tyres U vraagt ​​uitdrukkelijk om uw gegevens op verschillende tijdstippen en vooral wanneer te verzamelen van

 • het gebruik van de site, inclusief de eenvoudige navigatie op de site;
 • de voltooiing van een bestelling op de site;
 • het aanmaken van een klantaccount op de site; of
 • communicatie met de klantenservice.

Wanneer u de bestelling plaatst namens een derde partij op de site, stemt u ermee in om te communiceren en aan om de instemming met dit privacybeleid te garanderen door de verstrekte gegevens.

Deze verzamelde gegevens (hierna de Bestelgegevens ) bestaan ​​uit:

 • Uw naam;
 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw postadres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw land;
 • Uw intracommunautair btw-nummer.

In termen van betaling worden deze gegevens verzameld op ons uitdrukkelijk verzoek (hierna de " gegevens" genoemd Bankieren ") bestaat uit uw creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC (of cryptogram) op de achterkant van de kaart).

We gebruiken GoCardless om uw opnames te beheren. Meer informatie over hoe GoCardless uw persoonlijke informatie en gegevensbeschermingsrechten beheert, inclusief uw recht om bezwaar te maken, is beschikbaar: hier .

Sommige bestelgegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, land, e-mailadres) en Bankgegevens bepalen de sluiting van het contract met AD Tyres. Bijgevolg onthoudt men zich van Uw deel van deze gegevens voorkomt dat u uw bestelling afrondt.

Gegevens automatisch verzameld door AD Tyres

AD Tyres wordt gebracht om, in het bijzonder tijdens uw navigatie op de site, enkele van uw gegevens van te verzamelen automatisch via uw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.). deze gegevens kan worden verzameld, zelfs als er geen bestelling is.

Deze gegevens (hierna " Technische gegevens ") bestaan ​​uit:

 • Uw IP-adres (het identificatienummer dat is toegewezen aan uw apparaat als onderdeel van de verbinding met Internet);
 • Uw MAC-adres (fysiek identificatienummer opgeslagen op uw netwerkkaart of netwerkinterface);
 • Uw IMEI-nummer (mobiel identificatienummer);
 • Het besturingssysteem van uw apparaat (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, enz.);
 • Uw mobiele operator;
 • Uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.); of opnieuw
 • de tijdzone die door uw apparaat wordt gebruikt.

Gegevens die automatisch via uw apparaat worden verzameld, bestaan ​​ook uit Gegevens over Uw navigatie (hierna de Navigatiegegevens ) zoals:

 • de pagina's die u hebt bezocht;
 • de datum van uw bezoek;
 • de tijd doorgebracht op elke bezochte pagina;
 • de links die u hebt geactiveerd;
 • de aanbiedingen die u hebt bekeken;
 • de producten waarnaar u zocht;
 • de commando's die u hebt gemaakt; of opnieuw
 • Uw consumptiegewoonten van de producten.

Ten slotte kunnen gegevens die automatisch worden verzameld via uw apparaat nog steeds bestaan ​​uit uw gegevens. Geolocatiegegevens (hierna " Geolocatiegegevens ") wanneer uw apparaat en / of Uw internetbrowser is op dit effect ingesteld.

Gegevens verzonden door sociale netwerken of andere service-uitgevers van de samenleving van Informatie

AD Tyres kunnen uiteindelijk uw gegevens ontvangen via een verzending door de uitgever van een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.) of andere uitgevers van diensten van de informatiemaatschappij vooral wanneer:

 • Uw navigatie op de ruimte die is gewijd aan AD Tyres of de Site op een bepaald sociaal netwerk;
 • Uw gebruik van functies op de site, welke functies gekoppeld zouden zijn aan een sociaal netwerk of naar een andere dienst van de informatiemaatschappij;
 • het aanmaken van uw account-client als u besluit zich te registreren via een overdracht van uw Gegevens van een sociaal netwerk (inclusief Facebook) of een service-uitgever van het bedrijf van informatie (inclusief Google).

Deze gegevens verzameld door AD Tyres via sociale netwerken of andere dienstverleners van de informatiemaatschappij (hierna ' Service Publisher Data ') bestaat voornamelijk uit :

 • Uw bestelgegevens verzameld door de relevante uitgever van de service (inclusief foto's van U); of
 • Technische gegevens of navigatiegegevens verzameld door de relevante uitgever van de service.

In het geval dat u de verzameling van deze gegevens wilt beperken, wordt u uitgenodigd contact op te nemen uitgever de betreffende service en / of wijzig de privacy-instellingen van uw account die hieraan zijn gekoppeld service.

Gegevens geleverd door derden

AD Tyres moet mogelijk uw gegevens verzamelen via derden met wie AD Tyres onderhoudt juridische en / of economische relaties, waaronder:

 • aangesloten bedrijven;
 • zakelijke partners; of opnieuw
 • andere onafhankelijke bronnen.

Deze gegevens (hierna " gegevens van derden ") bestaan ​​met name uit identificatiegegevens of gerelateerd aan het gebruik van een product of dienst voorgesteld door de betreffende derde partij, welke Gegevens zijn geweest verzameld en verwerkt door de betreffende derde.

6. Hoe worden uw gegevens gebruikt?

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken van de behandelingen van AD Tyres weergegeven over uw gegevens.

Voor meer informatie over de doeleinden of de betreffende gegevens nodigt AD Tyres u uit om contact op te nemen de klantenservice, op uw gemak, door een e-mail te sturen naar het adres cm (a) adtyre.com of door hoek toegankelijk contactformulier hier .

Naam behandelingDoelJuridische rechtvaardigingBetrokken gegevens
Bestelling
 • Reageer op al uw verzoeken om een ​​bestelling te plaatsen
 • Houd rekening met en voer uw bestelling uit
contract
 • Bestelgegevens
transactie
 • Voer uw betalingsopdracht uit
 • Beheer weiger banktransacties
contract
 • Bankgegevens
Claims op betalingen
 • Beheer alle claims van de kaarthouder die tijdens de betaling van de bestelling
contract
 • Bankgegevens (exclusief HVAC)
Dienst na verkoop
 • Beheer uw klachten
 • Meld de wijziging van het Charter of de Algemene Verkoopvoorwaarden
 • Beheer de klantrelatie (verzoeken, opmerkingen en suggesties) na een bestelling
 • Beheer restituties
contract
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens (exclusief HVAC)
klant account
 • Vergemakkelijk uw volgende bestellingen door al nieuwe elementen te vermijden gecommuniceerd met AD Tyres
toestemming
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens (exclusief HVAC)
nieuwsbrief
 • Voer uw abonnement op onze nieuwsbrief uit
toestemming
 • Bestelgegevens (e-mailadres)
AD Tyres commerciële aanbiedingen
 • Voer direct marketingcampagnes uit op AD Tyres-producten (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Legitieme belangen (1)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
 • Gegevens van service-uitgever
 • Gegevens van derden
Gerichte reclame
 • Pas onze reclameboodschappen aan uw behoeften en gewoontes aan, met name op de site
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Gebruikerservaring
 • Pas uw site-ervaring aan op basis van uw behoeften en gewoonten
 • Versnel uw navigatie op de site
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Geolocation
 • U een zoekhulpmiddel bieden voor de dichtstbijzijnde assemblagestations bij Your positie
toestemming
 • Geolocatiegegevens
statistiek
 • Statistische studies uitvoeren en analyseren
Legitieme belangen (2) en toestemming (cookie)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
kwaliteit
 • Analyseer de technische problemen die zich voordoen bij het gebruik van de site
 • Detecteer afwijkingen in het informatiesysteem
Legitieme belangen (3)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
bedrog
 • Namaak en technologische fraude detecteren
Legitieme belangen (4)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens

(1) Het gerechtvaardigde belang is dat waarnaar wordt verwezen in RGPD overweging (47) waarin staat: " Behandeling persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden kunnen worden beschouwd als te zijn gemaakt voor het doel van reageren op een legitiem belang ". Dit legitieme belang omvat het onderhouden van een relatie regelmatig zaken met u doen.

(2) Het legitieme belang van AD Tyres is om zichzelf te kunnen evalueren en verbeteren door de statistische tool.

(3) Het legitieme belang van AD Tyres is het waarborgen van de kwaliteit van zijn service.

(4) Het legitieme belang van AD Tyres is om fraude te voorkomen.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

AD Tyres maakt er een punt van om uw gegevens in een vorm te houden die uw identificatie toelaat tijdens een duur die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De onderstaande tabel toont de bewaartermijnen voor elk type gegevens volgens de Behandeling waarvoor ze worden gebruikt.

dataBehandelingHoudbaarheid in actieve database (1)Houdbaarheid in tussenarchief (2)
BestelgegevensBestelling5 jaar na de laatste bestellingn / a
Dienst na verkoop5 jaar na de laatste bestellingn / a
klant account5 jaar na de laatste aanmelding bij de klantaccount
of
Tot intrekking van toestemming indien deze eerder voorkomt
n / a
nieuwsbriefTotdat u zich uitschrijftn / a
AD Tyres commerciële aanbiedingen2 jaar na de laatste bestellingn / a
statistiek5 jaar na de laatste bestelling10 jaar na het verzamelen van de betreffende gegevens
bedrogn / a10 jaar na het verzamelen van de betreffende gegevens
Bankgegevens
(exclusief HVAC)
transactieTot de volledige betaling van de bestellingn / a
Claims op betalingenn / a13 maanden vanaf de datum van afschrijving
of
15 maanden in geval van uitgestelde betaling
Dienst na verkoopTot het verstrijken van de periode waarvoor AD Tyres zich ertoe verbindt een bestelling terug te betalen (met inbegrip van wachttijd of annuleringsperiode van de bestelling)n / a
klant account5 jaar na de laatste aanmelding bij de klantaccount
of
Tot intrekking van de toestemming als deze plaatsvindt vóór
of
Tot het verstrijken van de geldigheid van de Bankgegevens als deze eerder voorkomt
n / a
Technische gegevensAD Tyres Commercieel aanbodZie Cookiesn / a
Gerichte advertenties
Gebruikerservaring
kwaliteit
statistiek
bedrogn / aZie Cookies
NavigatiegegevensAD Tyres Commercieel aanbodZie Cookiesn / a
Gerichte advertenties
Gebruikerservaring
kwaliteit
statistiek
bedrogn / aZie Cookies
GeolocatiegegevensGeolocationDe tijd die nodig is om het dichtstbijzijnde verzamelstation aan te gevenn / a
Gegevens van service-uitgeverAD Tyres commerciële aanbiedingen2 jaar vanaf collectien / a
Gegevens van derdenAD Tyres commerciële aanbiedingen2 jaar vanaf collectien / a

(1) Actieve databaseconservering bestaat uit de conservering van de betreffende gegevens in de basis gebruikt voor de betreffende behandeling.

(2) Tussentijdse archivering is het bewaren van de gegevens onder voorwaarden toegang beperkt (i) in een specifieke archiefdatabase gescheiden van de actieve database, met toegang beperkt alleen voor degenen die interesse hebben om te weten vanwege hun functie, (ii) in de basis actief, op voorwaarde dat de gearchiveerde gegevens worden geïsoleerd door logische scheiding (beheer van toegangsrechten en -rechten) om ze ontoegankelijk te maken voor mensen die dat niet hebben meer van belang om ermee om te gaan.

8. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

AD Tyres kunnen sommige van uw gegevens delen met andere hieronder vermelde entiteiten. Al met al de In dit geval deelt AD Tyres deze gegevens alleen binnen de limiet van wat strikt noodzakelijk is om de of de doeleinden van het verwerken van uw gegevens door AD Tyres of om de precieze doelstelling (en) te waarborgen en legitieme adressen gedefinieerd door deze ontvanger.

Onderaannemers van AD Tyres

AD Tyres moet sommige van uw gegevens delen met zijn onderaannemers, die met name handelen in het raamwerk voor de levering van zijn producten. Het delen van uw gegevens met deze entiteiten is vereist om de uitvoering van uw bestelling. AD Tyres deelt alleen de Gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de missie toevertrouwd aan haar onderaannemers nadat ze hun verbintenissen contractueel hadden gegarandeerd ook hoger dan diegene die in dit Beleid worden genomen voor de bescherming van uw gegevens.

Entiteiten in de groep waartoe AD Tyres behoort

AD Tyres is om een ​​deel van uw gegevens te delen met andere entiteiten in de groep waaraan AD Tyres is gekoppeld behoort vooral om je beter te leren kennen. Deze andere entiteiten zijn onderworpen aan soortgelijke verplichtingen van AD Tyres voor het beschermen van uw gegevens.

Externe uitgevers van diensten

AD Tyres deelt een deel van uw gegevens met de externe service-uitgevers die worden gebruikt in de kader van de levering van de Producten van AD Tyres via de Site (uitgevers van sociale netwerken, diensten van het bedrijf van informatie, host, etc.). Het delen van uw gegevens met deze editors is vereist voor de operatie betrokken externe diensten. AD Tyres deelt alleen de Gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze diensten van derden. AD Tyres nodigt u uit om het privacybeleid van elk van deze te bekijken uitgevers.

Uitzonderlijke gevallen

AD Tyres moeten uw gegevens mogelijk uitzonderlijk delen in de volgende gevallen: (i) in de in verband met een fusie, een volledige of gedeeltelijke overname van AD Tyres, een overdracht van activa of andere soortgelijke operatie, (ii) wanneer een dergelijke verdeling is opgelegd door de wet, een verordening, een rechterlijke autoriteit of bevoegde administratieve autoriteit; of (iii) om de rechten en / of veiligheid van een persoon te beschermen, te voorkomen of van actie ondernemen tegen illegale of vermeende illegale activiteiten of om rechten te verdedigen, eigendom en beveiliging van de AD Tyres-site; (iv) om de toezeggingen van AD Tyres in uw belang in de context van dit charter.

9. Worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt en opgeslagen op het grondgebied van Malta, dat zich in de Europese Unie bevindt.

Het bedrijf AD Tyres, gevestigd op het grondgebied van het Vorstendom Andorra dat buiten de Europese Unie is gelegen, heeft echter toegang tot deze gegevens.

Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de Europese Commissie verklaard dat Andorra wordt geacht een passend beschermingsniveau te waarborgen voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgegeven.

Verder kan AD Tyres niet uitsluiten dat Uw Gegevens worden doorgegeven aan andere gebieden buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en in het bijzonder aan gebieden waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens lager is dan in de Europese Unie.

In het laatste geval verbindt AD Tyres zich ertoe na te gaan of er maatregelen bestaan of passende maatregelen te nemen om een bevredigend niveau van bescherming van Uw Gegevens te waarborgen, zoals:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van het land in kwestie;
 • de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de modelcontractbepalingen die zijn vastgesteld door een controle-instantie, waaraan de begunstigde is onderworpen;
 • interne bedrijfsvoorschriften;
 • een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurde certificeringsregeling (met inbegrip van een bindende en afdwingbare verbintenis van de afnemer buiten de EU om passende waarborgen toe te passen);
 • een administratieve regeling of een juridisch bindende en afdwingbare tekst die is opgesteld om samenwerking tussen overheidsinstanties mogelijk te maken.

10. Hoe worden uw gegevens beschermd?

AD Tyres heeft fysieke, technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen aangepast om uw gegevens te beschermen tegen toegang, gebruik, verlies, onopzettelijke vernietiging, schade, vlucht of ongeoorloofde of onwettige verspreiding van dergelijke gegevens.

Ondanks zijn voortdurende inspanningen kan AD Tyres zich niet verbinden tot het garanderen van een resultaat op het gebied van uw veiligheid. Gegevens en nodigt u uit om alle hierboven genoemde problemen te melden waarvan u op de hoogte zou zijn.

Om dit te doen, kunt u op uw gemak contact opnemen met de klantenservice door een e-mail te sturen naar adres cm (a) adtyre.com via het toegankelijke contactformulier hier .

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA, het privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing op deze service.

11. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, hebt u de onderstaande rechten met betrekking tot uw gegevens

 • het recht op toegang tot uw gegevens : dit is de gelegenheid voor u om te krijgen AD Tyres een kopie van uw gegevens verwerkt door AD Tyres evenals de essentiële functies van hun Verwerking (doeleinden, gegevenscategorieën, ontvangers, houdbaarheid, uw rechten betreffende Gegevens, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en, in voorkomend geval, de bron van gegevensverzameling en het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming op basis hiervan Data);
 • het recht om uw gegevens te corrigeren : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres de rectificatie te verkrijgen van uw gegevens die onnauwkeurig zouden zijn of gezien de doeleinden van de Verwerking, onvolledig;
 • het recht om uw gegevens te wissen : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres de verwijdering van uw gegevens om een ​​van de redenen te verkrijgen volgende:
  1. deze gegevens zijn niet langer nodig gezien de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of anderszins behandeld;
  2. U trekt uw toestemming in waarop de verwerking van deze gegevens is gebaseerd zij er is geen andere wettelijke basis voor deze behandeling;
  3. U maakt bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens onder de hieronder gespecificeerde voorwaarden met betrekking tot uw recht om bezwaar te maken;
  4. Gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  5. Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de wet van de Europese Unie of de Franse wetgeving waarop AD Tyres van toepassing is; of
  6. Gegevens zijn verzameld als onderdeel van het serviceaanbod van de informatie bedoeld voor kinderen.
 • het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens : dit is de mogelijkheid van Verzet u tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een legitieme interesse van AD Tyres (in dit omvat profilering op basis van deze rechtvaardiging) als deze behandeling feitelijk niet gerechtvaardigd is door AD op legitieme en dwingende gronden die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of voor het vinden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
  Het is ook de mogelijkheid voor u om bezwaar te maken tegen een behandeling met als doel prospectie (y profilering indien gekoppeld aan een dergelijke enquête) Ten slotte is het, wat betreft de verwerking voor statistische doeleinden, de mogelijkheid van verzet een een dergelijke behandeling om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 • het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres de beperking van de behandeling te verkrijgen in een van de volgende gevallen:
  1. tijdens de periode die vereist is om de juistheid van de gegevens door AD Tyres te verifiëren wanneer U betwist de juistheid van deze gegevens;
  2. U verzet zich tegen het wissen van gegevens van illegale verwerking en vereist in plaats daarvan beperking van hun gebruik;
  3. de gegevens zijn niet langer nuttig voor AD Tyres in het kader van de doeleinden van de verwerking, maar blijven noodzakelijk voor u in verband met het vinden, uitoefenen of verdedigen van rechten in rechtvaardigheid;
  4. voor de tijd die nodig is om te weten of de legitieme redenen die door AD Tyres worden nagestreefd zegevieren op de uwe wanneer u op basis hiervan bezwaar maakte tegen de behandeling.
 • het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens : dit is de mogelijkheid voor u om van AD Tyres de communicatie te verkrijgen van uw gegevens die aan AD Tyres zijn verstrekt in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar en draag deze gegevens over aan een andere entiteit (deze overdracht is verstrekt door U of, indien technisch mogelijk, door AD Tyres) en wanneer gedaan het gebruik van geautomatiseerde processen is gebaseerd op toestemming of een contract;
 • het recht om uw toestemming in te trekken : dit is de mogelijkheid voor u om uw toestemming intrekken voor elke verwerking van uw gegevens die is uitgevoerd op basis van uw voorafgaande toestemming.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt u uitgenodigd om op uw gemak mee te doen

 • door een e-mail te sturen naar: cm (a) adtyre.com
 • door het toegankelijke contactformulier hier in te vullen.

Om uw aanvraag zo efficiënt mogelijk te verwerken, nodigt AD Tyres u uit deze te formuleren weg duidelijk en gedetailleerd en voeg een kopie van uw identiteitskaart bij.

Je hebt ook:

 • recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit : dit is van de U kunt een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplek of de waar de inbreuk zou zijn begaan, als u van mening bent dat de gegevensverwerking die op u van toepassing is vormt een overtreding van de wet.

Om de uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, vindt u in de onderstaande tabel de coördinaten van toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten.

lidstaattoezichthoudende autoriteitContact
DuitslandDe Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die InformationsfreiheitHusarenstraße 30
53117 Bonn (Duitsland)
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
OostenrijkÖsterreichische DatenschutzbehördeHohenstaufengasse 3
1010 Wien (Oostenrijk)
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
BelgiëCommissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeerRue de la Presse 35
1000 Brussel (België)
Tel. +32 2274 48 00
Fax +32 2274 48 10
commissie@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
BulgarijeCommissie voor bescherming van persoonsgegevens2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgarije)
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
CyprusCommissaris voor bescherming van persoonsgegevens1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cyprus)
Postbus 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
KroatiëKroatisch Agentschap voor de bescherming van persoonsgegevensMartićeva 14
10000 Zagreb (Kroatië)
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr of info@azop.hr
http://www.azop.hr
DenemarkenDatatilsynetBorgergade 28, 5
1300 Copenhagen K (Denemarken)
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
SpanjeAgencia de Protección de DatosC / Jorge Juan, 6
28001 Madrid (Spanje)
Tel. +34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
EstlandEstlandse inspectie voor gegevensbescherming (Andmekaitse Inspektsioon)Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estland)
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
FinlandKantoor van de Ombudsman GegevensbeschermingPostbus 315
FIN-00181 Helsinki (Finland)
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
FrankrijkNationale commissie voor informatica en vrijheden - CNIL8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Frankrijk)
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
nvt
http://www.cnil.fr
GriekenlandHelleense Autoriteit voor gegevensbeschermingKifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athene
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
HongarijeCommissaris voor gegevensbescherming van HongarijeSzilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Hongarije)
Tel. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
IerlandCommissaris voor gegevensbeschermingGrachtenhuis
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
ItaliëGarant voor de protezione dei dati personaliPiazza di Monte Citorio, 121 mensen 00186 Roma (Italië)
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
LetlandInspectie gegevensstaatRegisseur: mevrouw Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riga (Letland)
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
LitouwenStaat gegevensbeschermingŽygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litouwen)
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
luxemburgNationale commissie voor gegevensbescherming1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
MaltaKantoor van de commissaris voor gegevensbescherming2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
NederlandAutorisatie PersoonsgegevensPrins Clauslaan 60
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag / Den Haag (Nederland)
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
PolenHet bureau van de inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens - GIODOul. Stawki 2
00-193 Warschau (Polen)
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
PortugalComissão Nacional of Protecção de Dados - CNPDR. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugal)
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tsjechische RepubliekHet Bureau voor bescherming van persoonsgegevensUrad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praag 7 (Tsjechische Republiek)
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
RoemeniëDe nationale toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevensB-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI (Roemenië)
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
UKHet kantoor van de informatiecommissarisWater Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Verenigd Koninkrijk)
Tel. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
SlowakijeBureau voor bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse RepubliekHraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slowakije)
Tel. : + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
SloveniëCommissie informatieZaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenië)
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
suedeDatainspektionenDrottninggatan 29
5e verdieping
Vak 8114
104 Stockholm (Zweden)
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Hoe AD Tyres gegevens verzamelen voor minderjarigen?

Producten verkocht door AD Tyres op haar site zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Dientengevolge, AD Tyres gaat niet om met minderjarige gegevens of kan er niet vanuit gaan dat bezoekersgegevens van de site of zijn klanten hebben direct of indirect betrekking op minderjarigen.

13. Hoe zit het met cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën?

AD Tyres maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën die waarschijnlijk worden verzameld sommige van uw gegevens. Deze cookies helpen om uw surfervaring op de site te verbeteren, wij informatie verstrekken over de werking en kwaliteit van onze site en bijdragen aan de voorziening van gerichte advertenties.

AD Tyres verzamelt uw voorafgaande toestemming via een banner op de startpagina van de site tijdens Uw eerste verbinding met deze computerhulpmiddelen. Uw toestemming wordt opnieuw gevraagd door AD Tyres onder dezelfde voorwaarden aan het einde van een periode van dertien maanden na de vorige verzameling van uw toestemming.

AD Tyres U wordt sterk aangeraden om de "Cookies" -pagina van zijn website te raadplegen voor meer informatie.

14. Enkele aanvullende elementen op sociale netwerken

De site maakt gebruik van plug-ins en andere sociale netwerkfuncties die zijn gepubliceerd door externe bedrijven (bijv ex. Facebook, enz.).

Als u communiceert met behulp van plug-ins (bijvoorbeeld door te klikken op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen'), sommige van uw gegevens (inclusief uw technische gegevens en navigatiegegevens) worden verzonden en opgenomen op een server van het externe bedrijf dat het betreffende sociale netwerk exploiteert. Deze gegevens zullen zijn vervolgens verwerkt door dit externe bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden en het instellen van uw account open binnen dit sociale netwerk.

Als u niet wilt dat een extern bedrijf dat een sociaal netwerk beheert, de gegevens koppelt die zijn verzameld door via de site naar uw gebruikersaccount geopend binnen het beschouwde sociale netwerk, moet u je om de verbinding met dit sociale netwerk te verbreken voordat u de site bezoekt.

Het gebruik van deze plug-ins of knoppen wordt in elk geval beheerd door deze externe uitgevers van sociale netwerken en wordt uitsluitend beheerst door de voorwaarden die u binden aan het sociale netwerk waarvan u bent lid. We nodigen u uit om deze voorwaarden te lezen die door deze externe uitgeverijen worden toegepast. sociale netwerken.

15. Enkele aanvullende elementen op geolocatie

AD Tyres gebruikt geolocatiegegevens verzameld via uw browser en / of apparaat waarmee je kijk op de site.

Toegang tot deze gegevens is het resultaat van de instelling van deze tools. AD Tyres nodigt u uit om het beleid van te raadplegen vertrouwelijkheid (of enig ander gerelateerd document) van de aanbieders van deze tools en / of om de voordat u de site raadpleegt voor het geval u geen AD Tyres wilt het melken uw geolocatiegegevens.

16. Wat zijn de gevolgen van het activeren van een externe link

De AD Tyres-site biedt u waarschijnlijk externe hypertext-links die u naar verwijzen anders websites of technologische hulpmiddelen. Toegang tot deze inhoud door activering van uw externe link niet rapporten dan meer van dit Charter. U wordt daarom verzocht het beleid van de uitgever van te raadplegen deze inhoud met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. AD Tyres is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verzameling of de verwerking van uw gegevens uit deze inhoud.

17. Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in het Charter?

AD Tyres is verplicht dit Charter periodiek te wijzigen, met name om rekening te houden met de wetgevende ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

AD Tyres zal u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen of updates via een kennisgeving verzonden op uw e-mailadres en / of een duidelijke melding op de site.

18. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

AD Tyres staat tot uw beschikking om al uw vragen over dit Charter te beantwoorden.

Om contact met ons op te nemen, wordt u uitgenodigd om op uw gemak mee te doen:

 • door een e-mail te sturen naar: cm (a) adtyre.com
 • door het toegankelijke contactformulier hier in te vullen.